Cel projektu

CEL PROJEKTU

Niniejszy projekt ma na celu WSPARCIE PODMIOTÓW MŚP. Dzięki dofinansowaniu ze środków UE, pojawia się teraz szansa na WZMOCNIENIE ICH KOMPETENCJI w samodzielnym kreowaniu kampanii reklamowych w Google. To znacząco wpłynie na zdolność konkurowania z większymi graczami i przełoży się na ożywienie segmentów rynku w Polsce.

Finalnym efektem wdrożenia projektu będzie ZESTAW GOTOWYCH, SPERSONALIZOWANYCH KAMPANII REKLAMOWYCH na Twoim firmowym koncie Google Adwords, pozwalających na stworzenie indywidualnego modelu ustawień kampanii internetowej oraz uzyskanie zdolności samodzielnego jej prowadzenia i modyfikowania w oparciu o przygotowaną matrycę. Teraz, jako człowiek znający swój biznes od podszewki, najlepiej zaprojektujesz optymalną kampanię dla swojej firmy!

coraz więcej przedsiębiorstw postrzega swoją stronę internetową, jako narzędzie marketingowe

Wszystkie formalności związane z przyznaniem dofinansowania z UE załatwia Organizator, a procedury projektu zyskały akceptację PARP.

Wykorzystują dostęp do mediów społecznościowych

media społecznosciowe infografika

SKĄD SIĘ WZIĘŁA IDEA?

W Polsce liczba MŚP jest najniższa wśród krajów członkowskich. W rywalizacji z dużymi polskimi firmami, MŚP nie wypadają najlepiej. Na MŚP przypada 36% przychodów, czyli 1/5 mniej niż na duże firmy, podczas gdy w większości krajów Unii, to sektor MŚP jest większy.

O PROJEKCIE UNIADAJE

Wzrost konkurencyjności i edukacja

Dotacje z Unii Europejskiej umożliwią rozwinięcie biznesu i skuteczne rywalizowanie z większymi konkurentami na rynku. Priorytet to nabycie konkretnych umiejętności przez przedsiębiorców sektora MŚP na temat skutecznego używania narzędzi reklamowych oferowanych przez Google (Google Display Network – GDN).
Finalnym efektem wdrożenia projektu jest zestaw gotowych, spersonalizowanych kampanii reklamowych na firmowym koncie Google Adwords przedsiębiorcy pozwalających na stworzenie indywidualnego modelu ustawień kampanii internetowej oraz uzyskanie zdolności samodzielnego jej prowadzenia i modyfikowania w oparciu o przygotowaną matrycę.

Przedsiębiorco, nabyta wiedza pozwoli Ci również na skuteczną i profesjonalną ocenę jakości ofert nadsyłanych przez firmy wyspecjalizowane w net marketingu. Będziesz mógł wybrać i zrewidować oferty lub zdecydować, że zaprojektujesz kampanię samodzielnie, bo przecież najlepiej znasz swój biznes!

główne kryteria wyszukiwań informacji lokalnych